Betingelser for billetkøb til Watermusic

Generelle bestemmelser vedrørende billetkøbet

 • Billetters gyldighed

  Ved køb af billetter til arrangementet, accepterer du at være bundet af nedenstående arrangementsspecifikke betingelser. 

  Adgang til arrangementet kræver fremvisning af gyldig billet.

  Billetten må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. 

  Du har kun krav på at komme ind til arrangementet, såfremt du kan identificere dig. Det er derfor vigtigt, at du medbringer billedlegitimation (pas, kørekort, Dankort eller lignende).

  Randers EgnsTeater indestår ikke for gyldigheden af billetter, købt udenom officielle salgskanaler og salgssteder.

 • Begrænsning på køb af billetter

  Det kan max. købes 30 billetter pr. fysisk/juridisk person i hver sektion. Køb af et større antal billetter pr. fysisk/juridisk person kan kun ske, ved henvendelse direkte til Randers EgnsTeater tlf. 8710 1900.

Ombytning og refundering af billetter

 • Ombytning

  Købte billetter kan ombyttes til en anden spilledato så længe ledige pladser haves. Der kan ske ombytning til andre billetkategorier mod betaling/refundering af en eventuel prisdifference + gebyr. Ombytning kan endvidere ske til handicappladser forudsat at der stadig er flere ledige. 

  Billetterne kan ikke ombyttes til et andet arrangement.

 • Refundering/Aflysning

  Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Opkrævet billetgebyr refunderes ikke.

  Aflysning dækker kun over, at arrangementet ikke påbegyndes. Ændring af datoen, annoncerede medvirkende, delvis gennemførelse af arrangementet mv. giver ikke ret til ophævelse af købet.

  Dårligt vejr, tekniske problemer mv. kan medføre at forestillingens start udsættes med op til 90 min., at der må holdes pauser af kortere eller længere varighed undervejs, eller at arrangementet må afkortes.

  Hvis arrangementet ikke kan afvikles pga. force majeure, vejrlige og sikkerhedsmæssige årsager, refunderes billetter ikke.

Bortkomne billetter

Overdragelse og kommerciel brug af billetter

 • Forbud mod videresalg og anvendelse i kommercielt øjemed.

  Det er forbudt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller forretningsmæssigt øjemed for at opnå fortjeneste, jf. § 1 stk. 1 i Lov om videresalg af billetter til kultur– og idrætsarrangementer (”lov om billethajer”), (Lov nr. 458 af 23/05/2007).

  Overtrædelse vil medføre at billetten/billetterne annulleres.

  Vi gør opmærksom på, at overtrædelse af forbuddet er underlagt strafansvar for fysiske personer jf. § 2 stk. 1, lov om billethajer og for juridiske personer jf. § 2 stk. 1 straffelovens kapitel 5.

  Randers EgnsTeater kan uden videre foretage politianmeldelse, samt om nødvendigt indlede civilretlig retsforfølgelse ved de almindelige domstole, hvor det er muligt.

  Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg (dvs. sælges sammen med andre varer eller serviceydelser), konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Randers EgnsTeater har givet særlig tilladelse hertil.

Specielle betingelser for arrangementet

 • Udsyn og indretning

  Alle pladser har begrænset udsyn som følge af indretningen på havnen, placering af kraner, teknisk udstyr og andre større eller mindre objekter.

  Skulle en gæst, som følge af ovenstående opleve et så begrænset eller blokerende udsyn, at det væsentligt forringer oplevelsen, kan der efter henvendelse til personalet anvises en anden plads. Det understreges imidlertid, at arrangementet skal betragtes som en totaloplevelse, og at man ikke kan forvente altid at have fuldt udsyn til alle projektioner, aktiviteter, objekter mv.

  I tilfælde af relokering kan vi ikke garantere at den/de pågældende gæst/gæster kan placeres samlet.

 • Projektioner, lys og lyd

  Der vil forekomme høj lyd og skarpt lys i forestillingen. Adgang er på eget ansvar.

 • Arrangementets karakter: ”Live-ydelse”

  Da arrangementet karakteriseres som en ”live-ydelse” med meget kort levetid, henstiller vi til vores gæster om at kontakte vores personale i tilfælde af eventuelle problemer, som måtte opstå under selve arrangementets afvikling. Vores eventvagter og servicepersonale er instrueret i at håndtere enhver situation, der må opstå. Uden at der rettes henvendelse, kan vores personale ikke forventes selv at gribe ind eller søge at løse eventuelle problemer. Da der er tale om et stort område, er det ikke muligt at holde overblik over alt, hvad der foregår.

  I de tilfælde, hvor vi først bliver gjort opmærksomme på eventuelle problemer, efter arrangementet er slut, har vi ikke mulighed for at afhjælpe problemet i overensstemmelse med vores afhjælpningsret efter købeloven.

  Billetter refunderes ikke som følge af problemer, der kunne have været afhjulpet forud for eller under selve arrangementet.

 • Reklamation

  Ved enhver form for reklamation henvises til Randers EgnsTeater på post@randersegnsteater.dk eller telefon 8710 1900

 • Forbehold

  Randers EgnsTeater tager forbehold for fejl i de listede priser og for et udsolgt arrangement. Randers EgnsTeater forbeholder sig ret til at ændre pladstildelingen.